Streetstyle: 22 snyggaste bilderna från Pitti Uomo 89

Den 89:e upplagan av herrmodemässan Pitti Uomo är över. Lika mycket som det är ett tillfälle för varumärken att visa upp sina höstkollektioner, lika mycket är det ett tillfälle för besökarna att visa upp sig för varandra. Kings stilredaktör Andreas Weinås var på plats i Florens och fångade de stiligaste gästerna på bild.

YTo2OntzOjI6ImlkIjtpOjEyMjI4NzI7czoxOiJ3IjtpOjMyMDA7czoxOiJoIjtpOjMyMDA7czoxOiJjIjtpOjA7czoxOiJzIjtpOjA7czoxOiJrIjtzOjQwOiJhNWJlN2M1YzVjNjQ1YTU1NTc5Y2YzN2E5MmM0MmFmNjYwYmFmYTY1Ijt9.png
Bildlänk
YTo2OntzOjI6ImlkIjtpOjEyMjI4Nzg7czoxOiJ3IjtpOjMyMDA7czoxOiJoIjtpOjMyMDA7czoxOiJjIjtpOjA7czoxOiJzIjtpOjA7czoxOiJrIjtzOjQwOiIyNDI5ZmQ4YmQzMGJhZDc1ZDFlMzFhMDY4OTNkMzFjMzM5YjA5N2UxIjt9.png
Bildlänk
YTo2OntzOjI6ImlkIjtpOjEyMjI4Njg7czoxOiJ3IjtpOjMyMDA7czoxOiJoIjtpOjMyMDA7czoxOiJjIjtpOjA7czoxOiJzIjtpOjA7czoxOiJrIjtzOjQwOiJlNWNjZDAzNmViYWUwODIyODYyMjIyYzJiYzNjMzZiYjY5OTM1MzYzIjt9.png
Bildlänk
YTo2OntzOjI6ImlkIjtpOjEyMjI4NzM7czoxOiJ3IjtpOjMyMDA7czoxOiJoIjtpOjMyMDA7czoxOiJjIjtpOjA7czoxOiJzIjtpOjA7czoxOiJrIjtzOjQwOiI5ZjFkOWI3YWVmMjBiNzhjZTdkOWQwYWYyNDkwN2QzNmQ1Yjk4OWFlIjt9.png
Bildlänk
YTo2OntzOjI6ImlkIjtpOjEyMjI4Nzk7czoxOiJ3IjtpOjMyMDA7czoxOiJoIjtpOjMyMDA7czoxOiJjIjtpOjA7czoxOiJzIjtpOjA7czoxOiJrIjtzOjQwOiJjNjNkZDI1MGEyMTliMWJhYzExOGU4MWViZDY1NmIwYzExOGUwNWU4Ijt9.png
Bildlänk
YTo2OntzOjI6ImlkIjtpOjEyMjI4NzQ7czoxOiJ3IjtpOjMyMDA7czoxOiJoIjtpOjMyMDA7czoxOiJjIjtpOjA7czoxOiJzIjtpOjA7czoxOiJrIjtzOjQwOiI0NDVmMGNjZGFlNTQzMTQ2MDkwMzgwMjU0MmVhMzMxMGE4MzY1YjE3Ijt9.png
Bildlänk
YTo2OntzOjI6ImlkIjtpOjEyMjI4ODE7czoxOiJ3IjtpOjMyMDA7czoxOiJoIjtpOjMyMDA7czoxOiJjIjtpOjA7czoxOiJzIjtpOjA7czoxOiJrIjtzOjQwOiJiZTc5YjdkMjk3YzIyOTllYzA1NWQ3MTc4MDUzY2FkYmNhZGE1N2YxIjt9.png
Bildlänk
YTo2OntzOjI6ImlkIjtpOjEyMjI4ODc7czoxOiJ3IjtpOjMyMDA7czoxOiJoIjtpOjMyMDA7czoxOiJjIjtpOjA7czoxOiJzIjtpOjA7czoxOiJrIjtzOjQwOiJhMDM4NGZmZTMzY2QyNTZkNzkzOWRlZGE3MTVjYTU5OGY0MGI3Y2IzIjt9.png
Bildlänk
YTo2OntzOjI6ImlkIjtpOjEyMjI4ODQ7czoxOiJ3IjtpOjMyMDA7czoxOiJoIjtpOjMyMDA7czoxOiJjIjtpOjA7czoxOiJzIjtpOjA7czoxOiJrIjtzOjQwOiI3MjY5OTU5MGNkODc1YTEzYjE4YTdkN2YxNzg5MTQ1YjA3MjM1OTliIjt9.png
Bildlänk
YTo2OntzOjI6ImlkIjtpOjEyMjI4NzU7czoxOiJ3IjtpOjMyMDA7czoxOiJoIjtpOjMyMDA7czoxOiJjIjtpOjA7czoxOiJzIjtpOjA7czoxOiJrIjtzOjQwOiI5OWQzYWEwNDc2YjM0ODU4ZjBhYTYxNGMyNWJjYWI0YTg2YjVhNThhIjt9.png
Bildlänk
YTo2OntzOjI6ImlkIjtpOjEyMjI4ODU7czoxOiJ3IjtpOjMyMDA7czoxOiJoIjtpOjMyMDA7czoxOiJjIjtpOjA7czoxOiJzIjtpOjA7czoxOiJrIjtzOjQwOiI3YTM3ZWRiZmY2YTQ3ZTJkYTA2MzliMGZmYjA0OWM2MGUwZGEyZmE3Ijt9.png
Bildlänk
YTo2OntzOjI6ImlkIjtpOjEyMjI4ODY7czoxOiJ3IjtpOjMyMDA7czoxOiJoIjtpOjMyMDA7czoxOiJjIjtpOjA7czoxOiJzIjtpOjA7czoxOiJrIjtzOjQwOiJlZTVhODMyYTdlNzEyNDM3MDU1NzVjZjkxYWY0ODJkOGY1OTdhZTkxIjt9.png
Bildlänk
YTo2OntzOjI6ImlkIjtpOjEyMjMzMjc7czoxOiJ3IjtpOjMyMDA7czoxOiJoIjtpOjMyMDA7czoxOiJjIjtpOjA7czoxOiJzIjtpOjA7czoxOiJrIjtzOjQwOiI1NDg3YjVlYjliZDIyZGQwNjVlMjRlODJkOThiNTlkZjAwZWVkYzNkIjt9.png
Bildlänk
YTo2OntzOjI6ImlkIjtpOjEyMjMzMjE7czoxOiJ3IjtpOjMyMDA7czoxOiJoIjtpOjMyMDA7czoxOiJjIjtpOjA7czoxOiJzIjtpOjA7czoxOiJrIjtzOjQwOiI2YTU2NWNhODc2Y2ZkYmU3MTZmODFiMTllZmNiNjU0MDM1OGE1OTE1Ijt9.png
Bildlänk
YTo2OntzOjI6ImlkIjtpOjEyMjMzMjg7czoxOiJ3IjtpOjMyMDA7czoxOiJoIjtpOjMyMDA7czoxOiJjIjtpOjA7czoxOiJzIjtpOjA7czoxOiJrIjtzOjQwOiIzNmZhMjBmZDQ1YTQ1MTVhMDkzYjhhZGE2NjYxMTYwYTk1M2U1M2ZiIjt9.png
Bildlänk
YTo2OntzOjI6ImlkIjtpOjEyMjMzMjA7czoxOiJ3IjtpOjMyMDA7czoxOiJoIjtpOjMyMDA7czoxOiJjIjtpOjA7czoxOiJzIjtpOjA7czoxOiJrIjtzOjQwOiIzYjI0NjhkZGU5Y2FlZjIyZmZiY2E1ZGM3YTNkMWQ2YTZlZGNiNDk5Ijt9.png
Bildlänk
YTo2OntzOjI6ImlkIjtpOjEyMjMzMjk7czoxOiJ3IjtpOjMyMDA7czoxOiJoIjtpOjMyMDA7czoxOiJjIjtpOjA7czoxOiJzIjtpOjA7czoxOiJrIjtzOjQwOiIzMWEzMDE0OTU3ZTlmYzNjMjEyNTAyMmE0ODU1ZTM1MzkyNTAzYTBlIjt9.png
Bildlänk
YTo2OntzOjI6ImlkIjtpOjEyMjMzMzA7czoxOiJ3IjtpOjMyMDA7czoxOiJoIjtpOjMyMDA7czoxOiJjIjtpOjA7czoxOiJzIjtpOjA7czoxOiJrIjtzOjQwOiJmNjI1ZTY2MzQxNWZmOTE2ODY0ZjRkOGEwOGRhZDE5NmIyMDhkMWM3Ijt9.png
Bildlänk
YTo2OntzOjI6ImlkIjtpOjEyMjMzMzI7czoxOiJ3IjtpOjMyMDA7czoxOiJoIjtpOjMyMDA7czoxOiJjIjtpOjA7czoxOiJzIjtpOjA7czoxOiJrIjtzOjQwOiJlZGFhYTgwYWUyZGZhY2I3MzhkZThmMTRmYWFhNzkxYWQyNWIzM2UxIjt9.png
Bildlänk
YTo2OntzOjI6ImlkIjtpOjEyMjMzMzM7czoxOiJ3IjtpOjMyMDA7czoxOiJoIjtpOjMyMDA7czoxOiJjIjtpOjA7czoxOiJzIjtpOjA7czoxOiJrIjtzOjQwOiI1OTE5MzIzZGI1YjAxYmIwMjE0ZGZkZmE0NWZiNzEzMmZjNmNkNTZhIjt9.png
Bildlänk
YTo2OntzOjI6ImlkIjtpOjEyMjMzMzU7czoxOiJ3IjtpOjMyMDA7czoxOiJoIjtpOjMyMDA7czoxOiJjIjtpOjA7czoxOiJzIjtpOjA7czoxOiJrIjtzOjQwOiJjZDU1NzkwZGJjYWRmYjhhZjE1NmJmZTJmNmFiMGY4Y2ZlYjlmYTk5Ijt9.png
Bildlänk
YTo2OntzOjI6ImlkIjtpOjEyMjMzMzY7czoxOiJ3IjtpOjMyMDA7czoxOiJoIjtpOjMyMDA7czoxOiJjIjtpOjA7czoxOiJzIjtpOjA7czoxOiJrIjtzOjQwOiI0YjA0Zjk0ZjBlMGZlOTlmZmM1NDgyMTdkMTRlNGY0ODFlMWI0NTc0Ijt9.png
Bildlänk

Bilderna är saxade från Manolo.se