KÖR SNABBT

Så vinner du banracet mot polarna.

1 FIXA EN BRA START
Börja på ettans växel och håll lagom varvtal
så att du inte får för mycket hjulspinn – ju mindre hjulspinn du får, desto snabbare kommer du i väg.

2 POSITIONERA DIG I KURVORNA
Om det är en vänsterkurva, lägg dig längst till höger innan du kommer in i svängen, gena längs insidan i kurvan och räta upp när du återigen närmar dig höger sida av körfältet.

3 BROMSA MINDRE
Med bromsen, alltså – använd växlarna i stället. Gå uppifrån och ner på alla växlar, och vice versa när du accelererar. Tänk även på att vara klar med växlingen innan du går in i en kurva, så att du kan koncentrera dig på kurvtekniken. Det är viktigt att du är snabb på kopplingen – där har du mycket tid att vinna. Undvik också att komma för snabbt in i kurvan, då får du stoppsladd och dålig utgång.

4 RUNDA RÄTT
När du ska köra om är det viktigt att bygga upp hastighet – och att överraska. Lägg dig bakom motståndarens bil och utnyttja hans slipstream (det minskar luftmotståndet), gå upp jämsides just före kurvan och kör om på insidan. Med andra ord: Gör allt som du fick lära dig av körskolläraren att du absolut inte skulle göra.

5 KÖR MJUKT MEN BESTÄMT
Små rattutslag är att föredra, annars finns det risk för tvära kast. Och titta aldrig bakåt, det gör dig bara stressad. Men om du absolut måste – gör det på raksträckorna. Avslutnings-vis: Använd hela banan. Det har du betalt för.