På kontoret:

Illustrationer: Al Murphy / Agent Molly & Co

10. Gå icke runt och skrik i din telefon.

Du skall inse det låga allmänintresset av dina privata diskussioner och inte gå runt planlöst bland andra människor och gasta i din telefon, som för övrigt har en mycket känslig mikrofon kapabel att registrera även den diskretaste av viskningar.

11. Lyssna på musik i lurar.

Låt din musiksmak förbli en välbevarad hemlighet i kontorsmiljön, ty även den mest välkomponerade spellista kommer att innehålla poster som inte faller alla på läppen.

12. Håll hellre käft än lova saker du icke kan lova.

Ett uteblivet löfte är bättre än ett brutet dito: Du skall inte ge klartecken för saker och sedan låta bli att leverera. En realistisk syn på din egen kapacitet kommer på lång sikt att vara till bättre gagn både för dig själv och för dina arbetskamrater.

13. Utnyttja autosvaret på mejlen: Det ger unika möjligheter att svara på onödiga mejl.

Du som finner dig vara en populär mejladressat för allsköns mer eller mindre ointressanta budskap kommer att kunna spara enorma mängder tid och frustration genom att använda dig av autosvarsfunktionen, som per automatik informerar alla kontaktglada om att din tid är begränsad och att du svara i mån av tid vid ett senare tillfälle, på grund av orsak. Du kan därefter plocka e-russinen ur e-kakan och svara dem som faktiskt behöver svar.

14. Går du på ett möte, deltag aktivt.

Det är ett välkänt faktum att rikets bruttonationalprodukt skulle kunna flerdubblas över en natt om onödiga möten ströks och nödiga möten effektiviserades. Du kan bidra till en bättre och snabbare möteskultur genom att delta aktivt i möten, hellre än torgföra din bristande koncentrationsförmåga genom att låta dig distraheras av mobilburna sociala medier.

15. Medtag alltid anteckningsblock.

Du skall medtaga ett anteckningsblock till ovan nämnda möte, om inte annat så för att visa ditt underförstådda förtroende för att någon medmänniska förr eller senare kommer att yppa någonting av tillräcklig vikt för att bevaras för eftervärlden. Observera att effekten blir kontraproduktiv om du använder blocket för att klottra istället.

16. Undvik att dryfta privata frågor i öppet kontorslandskap.

Du skall undvika att dryfta personliga frågor i öppna kontorslandskap och aldrig någonsin hänge dig åt det förtäckta skryt som baserar sig på att medvetet låta andra höra saker som ger intryck av att sägas i förtroende.

17. Låt jobb och fritid förbli separata: Undvik att administrera dina anställdas fritidsaktiviteter.

Du som innehar en chefs- eller mellanchefsposition och känner att gränserna mellan din egen identitet och företagets blir allt mer diffusa för var dag som går ska respektera att mer jagstarka människor mycket väl kan finnas bland dina anställda. Undvik därför sektliknande aktiviteter administrerade på fritiden i företagets namn och belagda med underförstått obligatorium, ty 40 timmar i veckan är tillräcklig samvaro för att de flesta av dina underlydande ska få sitt lystmäte av dig.