På dejten:

Illustrationer: Al Murphy / Agent Molly & Co

18. Inse värdet av att vara en god lyssnare.

Du skall inse värdet i att vara en god lyssnare, och utveckla en förståelse för att dejten är ett illa lämpat forum för monologer om egen förträfflighet. Ställ frågor. Var intresserad. Undvik frestelsen att förklara verklighetens beskaffenhet utifrån en självgod position där du representerar absolut sanning.

19. Gör dejtresearch online, men håll tyst om det.

Du kan mycket väl muddra terräng för kallpratet genom att göra research online om den person du ska träffa, men får på inga villkor låta undslippa att så har skett, då du i så fall löper överhängande risk att uppfattas som en labil stalker och/eller seriemördare i vardande.

20. Den som bjudit ut får hemskt gärna betala hela notan, om den vill.

Den som tagit initiativet till dejten får hemskt göra stå för hela notan, om den själv vill. Annars behöver inga ögonbryn höjas åt att summan delas rättvist.

21. Upprätthåll alkoholkonsensus: Drick gärna mer, om båda vill.

Du skall övervaka ditt dryckesintag så att alkoholkonsensus upprätthålls under dejten. Skulle andan falla på att skråla fotbollsramsor främjas er gemensamma framtid av att känslan är ömsesidig.

22. Prata icke om dina ex.

Du skall inte prata om dina ex, eftersom den sociala samvaron inte erbjuder en säkrare stämningssänkare än just detta, som låter din presumtiva framtida partner förstå att du kommer med betydande bagage.

23. Ät från din egen tallrik, icke från din dejts.

Du skall äta maten från din egen tallrik och lämna ditt sällskaps dito i fred, må så vara att en liten diskret smaksked kan framstå som aldrig så frestande.

24. Gör en målgruppsanalys och anpassa restaurang efter person.

Gör en målgruppsanalys och anpassa restaurang efter person, och bjud inte veganer till Köttbaren, societetsdamer till Falafelkungen eller ekonomiskt handikappade till Mathias Dahlgren på Grand Hotel.

25. Döm icke på förhand efter din dejts bristande förmåga att skriva via sociala medier: Alla hava icke grundförutsättningarna.

Du skall inte döma på förhand efter din dejts bristande förmåga att förmedla sig i text via sociala medier, ty alla har inte grundförutsättningarna eller intresset.

26. Kom i tid.

Du skall vara på plats i tid, ty punktlighet är ett temporalt sett att visa respekt och redighet. Om din partner däremot skulle vara sen, vänta med tålamod, kommentera inte det inträffade och undvik stressiga textmeddelanden med förfrågningar om positionsangivelse.

27. Var artig och hänsynsfull.

Du skall vara en artig och hänsynsfull kavaljer, lyhörd inför din träffs skiftande önskningar och behov och självuppoffrande när så krävs.