Därför har Airbnb svårt att slå igenom i Sverige

Sveriges regelverk för bostadsuthyrning är ett hinder för att Airbnb ska explodera i Stockholm – som appen gjort i andra länder i Europa. Det visar en ny rapport från Hyresgästföreningen.

Marlon Appelgren  |  Publicerad 2018-09-10 13:32  |  Lästid: 2 minuter

I flera städer i Europa går det att se en explosionsartad framfart av uthyrningsappen Airbnb. Och i städer som Barcelona, Berlin och Paris, upplever vissa invånare och politiker att hyresmarknaden har förstörts på grund av att bostäder hyrs ut som hotell. Något som gjort att hyrorna och bostadspriserna även ökat markant.

Men så blir det antagligen inte i Stockholm. I alla fall inte enligt Martin Hofverberg som är ekonomichef på Hyresgästföreningen. Han har undersökt hur Airbnb påverkat hyresmarknaden, och jämfört situationen med andra europeiska turiststäder.

– I Sverige medger inte upplåtelseformerna av bostäder att man har tillgång till flera lägenheter, och det gör att det inte kan bli den professionalisering av uthyrningen som i andra länder, förklarar han i ett pressmeddelande från Hyresgästföreningen.


I europeiska länder är den dominerande upplåtelseformen ägarlägenheter. Det betyder att ägaren i stort sett får göra vad som helst med sin lägenhet. Denna upplåtelseform finns dock bara i en liten omfattning i Sverige sedan 2009, och gäller endast för en del nyproduktioner. De vanligaste upplåtelseformerna i Sverige är hyresrätter och bostadsrätter, och i och med det har få samma möjlighet att hyra ut sin lägenhet på samma lätta villkor som i övriga Europa.

I bostadsrättsföreningar är syftet med upplåtelsen i de flesta fall att man ska bo i sin lägenhet. Något som därför gör det möjligt för svenska föreningar att stoppa professionell uthyrning via exempelvis Airbnb. 

Enligt hyresgästföreningen är de flesta föreningar emot att lägenheter hyrs ut i stor omfattning. Fastighetsägarna har frågat ett urval av sina medlemmar, och 66 procent är mycket negativa till korttidsuthyrning.

I och med det kommer inte Airbnb att kunna expandera på samma sätt som i exempelvis Berlin eller Barcelona, anser Martin Hofverberg.


– Så länge vi inte har ägarlägenheter här så kommer det bara bli uthyrning i mindre omfattning, som när folk är borta under semestrarna, förklarar Martin Hofverberg.

Med andra ord behöver det förstås inte vara olagligt hyra ut sin bostadsrätt i andra hand till olika personer. Det är bara svårare då bostadsrättsföreningar har makten att kunna stoppa professionell uthyrning om det skulle ses som ett problem för övriga i t.ex. lägenhetshuset. Läs mer om uthyrning av bostadsrätter på Skatteverkets hemsida.Dela på Facebook
Tweeta