Ekonomiproffsen: 10 handfasta tips för att bygga upp en superstark privatekonomi

Lågkonjunktur, höga räntor och dyra notor. När världsekonomin krisar gäller det att hålla huvudet kallt. Bokaktuella ekonomerna och folkbildarna Klas Eklund och Shoka Åhrman ger dig 10 dyrköpta budord att följa i vått och torrt.

Klas Eklund och Shoka Åhrman | Foto: Anna-Lena Ahlström  |  Publicerad 2023-05-15 15:47  |  Lästid: 6 minuter

1. Lär dig samhällsekonomi 

Skaffa dig en uppfattning om hur de olika delarna i samhällets ekonomi hänger ihop. Vad beror inflation på – kan den tänkas stiga eller falla framöver? Inflationen har stor betydelse för ränteutvecklingen, och räntorna påverkar i sin tur både börs- och fastighetspriser. Konjunkturläget är viktigt: starkare ekonomi brukar ge högre köpkraft och starkare börs, medan en nedgång ger högre arbetslöshet, lägre köpkraft, lägre vinster och svagare börs.

Konjunkturens svängningar påverkar olika branscher på olika sätt, och det bör du ta hänsyn till när du justerar innehållet i din sparportfölj. Att vara allmänt kunnig om samhällets ekonomi gör dig inte bara mer kompetent att hantera din egen ekonomi, det gör dig också till en klokare medborgare som förstår och kan ta mer genomtänkta beslut i viktiga samhällsfrågor.

2. Var medveten om din irrationalitet 

Inte bara kunskaper påverkar dina investeringsbeslut. Även känslor och marknadens psykologi spelar roll – ibland utan att vi inser det. Vi tar snabba beslut på rent känslomässiga grunder, ofta utifrån tämligen irrelevanta faktorer. Också marknaden som helhet svänger av skäl som handlar mindre om rationella överväganden och mer om gruppsykologi och Följa John. När många andra är optimistiska är det lätt att dras med och köpa för dyrt.

På samma sätt säljer vi ofta för billigt när resten av marknaden drabbats av pessimism. Den enskilde småspararen förlorar nästan alltid på att försöka hänga med i marknadens kast. Att hålla huvudet kallt – att ”sitta still i båten” – kan låta tråkigt men är ofta lönsamt.

3. Gör en budget 

Du ska inte investera så mycket att du tvingas leva på knäckebröd i vardagen. Men det är en god idé att systematiskt gå igenom alla utgifter och inkomster, stora som små, månad för månad, vecka för vecka. Säkert finner du en hel del som du kan skära i – elförbrukning, överlappande abonnemang och försäkringar och de många små utgifter i vardagen som var för sig inte framstår som märkvärdiga men som tillsammans kan bli stora summor.

Ju mer du rensar i hushållets utgifter, desto mer kan du avsätta för regelbundet, månatligt sparande – vilket är det vi rekommenderar som grund för dina investeringar.

”Jag är yngre än Klas och har haft högre trösklar in till både arbetsmarknad och bostadsmarknad. Bristande jämställdhet i samhället och på arbetsmarknaden har gjort att jag till viss del mött andra utmaningar och hinder i karriären än Klas. Jag har arbetat hårt, men valde också att börja spara tidigt och ta på mig större risk i mina investeringsval – vilket är rimligt eftersom jag fortfarande har långt kvar till pension”, säger Shoka Åhrman.

4. Sätt upp mål för sparandet 

Du kan vilja spara för helt olika ändamål – en semesterresa, en bil, en bostad, en värdig ålderdom. I stället för att klumpa ihop ditt sparande föreslår vi att du delar upp det i kort, medelfristigt och långsiktigt sparande. För varje sådan låda bör du sätta upp specifika mål, dels för summans storlek, dels för när medlen ska vara tillgängliga. Sådant du behöver snart bör du spara till på ett vanligt bankkonto, så att medlen finns omedelbart tillgängliga.

Det medelfristiga sparandet bör du ha i en portfölj som innehåller både aktier och räntepapper. I det långsiktiga sparandet kan du våga ta större risk och placera mer i aktier.

5. Gör en riskprofil

Olika investeringar kan ha väldigt olika risk. Bara du själv kan avgöra hur mycket risk du vill ta. Generellt gäller att placeringar med hög risk ger större chans till hög avkastning – men också större risk för att förlora hela insatsen. Vanliga räntefonder, som innehåller en större del statspapper, brukar ha låg risk. Aktiefonder har normalt hög risk och enskilda aktier ännu högre risk. Blandfonder, som innehåller både aktier och obligationer, är vad som passar de flesta bäst. För den som vill satsa och ta på sig stor risk finns krypto och olika former av derivat.

En ung person som räknar med att spara under lång tid kan kosta på sig mer riskfyllda värdepapper i sin portfölj; det kan ge förlust, men över tid bör vinstchanserna överväga och avkastningen bli god. En äldre person bör vara mer försiktig; det är dumt att riskera stora förluster i pensionssparandet just när man ska gå i pension. Ju äldre du är, desto större andel av portföljen bör placeras i säkra obligationer.

6. Bygg en diversifierad portfölj

Ett sätt att minska risken i portföljen är att investera i olika tillgångar som inte rör sig på samma sätt; om värdet av en tillgång går ned kan det balanseras av att andra tillgångar stiger. Det är ofta en god idé att välja bolag från skilda branscher i portföljen. Aktieinnehavet bör kompletteras med ränte-papper. Därutöver finns möjlighet att utvidga portföljen med ädelmetaller och råvaror, fastigheter och krypto.

Hur just din portfölj bör vara sammansatt beror på din riskprofil och tidshorisonten för sparandet; ju längre horisont och ju högre riskvilja, desto mer riskfyllda tillgångar kan du välja. Poängen är att du bör leta efter tillgångar som inte rör sig åt samma håll samtidigt.

”Jag har arbetat hela livet, fostrad i den äldre generationens mantra att man ska göra rätt för sig. Men jag har inte varit så aktiv privatekonomiskt. Jag hade turen att födas i en tid då det var lätt att få jobb och bostad. Min generation har också gynnats av kraftigt stigande bostadspriser och många har kunnat göra bostadskarriär. Jag har därför egentligen inte behövt ta så stora risker i mitt sparande − och under många år tänkte jag inte så mycket på min pension som jag borde ha gjort. Den som ger sig ut på arbetsmarknaden i dag möter en mycket tuffare privatekonomisk värld och måste tänka, spara och planera på ett helt annat sätt, från tidig ålder”, säger Klas Eklund.

7. Pensionsspara 

När äldre personer tillfrågas om vilka privatekonomiska beslut i livet de ångrar svarar många att de borde ha sparat mer till sin pension.

Att befolkningen växer och att vi lever allt längre gör att det offentliga pensionssystemet knappast kommer att räcka till för att ge dig den materiella standard du vill ha den dag du går i pension. Därför är det viktigt dels att se till att du har en bra tjänstepension (om du är anställd), dels att påbörja ett privat pensionssparande så tidigt som möjligt (i synnerhet om du är egen företagare). Om du börjar tidigt gör ränta på ränta-effekten att även små be-lopp kan växa till ett rejält pensions-tillskott på sikt!

8. Investera i en egen bostad 

Hur vi bor skiftar genom livet. Som ung bor du kanske i studentlägenhet, därefter i hyresrätt. Om du skaffar familj hoppas du kanske kunna bo större, i villa. När barnen flyttat ut kan det vara dags att skala ned till en mindre bostad. Länge har det varit privatekonomiskt lönsamt att skaffa en ägd bostad, oavsett om det är ett småhus eller en bostadsrätt. Bostaden är ett sparande i sig; den kan ge trygghet och i bästa fall också stiga i pris på sikt. Den som har tur kan göra ”bostadskarriär”, där försäljning av en tidigare bostad ger en grundplåt till nästa – bättre – bostad.

I Sverige har skatter och regler utformats för att gynna ägande av bostad. Fastighetsskatten är låg, och om du lånar till köp av bostad är räntorna avdragsgilla. Om politikerna delar ut sådana gåvor, varför inte ta emot dem?

9. Låna klokt 

Att låna till (en del av) dina investeringar kan ge ”hävstång” och öka din avkastning. Men det förutsätter att kostnaden för lånet (räntor och amorteringar) är lägre än den extra avkastning du får på investeringen. Så har många förmögenheter byggts upp. Men hög hävstång gör också att risken ökar. Om räntan plötsligt börjar stiga löper du risken att kostnaden för lånet stiger samtidigt som avkastningen på din investeringsportfölj minskar. Faktum är att det är just så många finansiella kriser uppstår, när alltför optimistiska satsningar och för stor skuldsättning havererar.

Viktigt är alltså att ta höjd för högre räntor när du lånar. Se till att du har tillräckligt kvar att leva på när räntor och amorteringar räknas med i kalkylen.

10. Bli inte övermodig 

När tiderna är goda, börserna stiger och optimismen är på topp är det lätt att dras med: det blir frestande att satsa lite till och ta ännu lite högre risk. Om du har tur går det bra, men du ska vara medveten om att ökad risk innebär att du kan förlora mycket av ditt sparkapital – rent av allt. I synnerhet om du sparat i högriskplaceringar som skräpobligationer, krypto, warrants och liknande.

Vi vill inte helt avråda dig som är riskbenägen från att ta på dig stor risk – men vi vill definitivt varna för att det kan gå snett. Långsiktigt sparande i en väl balanserad portfölj är vårt råd. Det passar de allra flesta.

Klas Eklund är ekonomisk råd­givare och folkbildare. Shoka Åhrman är sparekonom och strateg, med lång erfarenhet inom finansbranschen. Duon är aktuell med boken Din ekonomi, utgiven på Bookmark Förlag. Texten är ett utdrag ur boken. Foto: Anna-Lena Ahlström, omslag: Conny Lindström
Dela på Facebook
Tweeta
Uppdaterad 2023-05-15 15:59