Våga yoga!

Skrota fördomarna och låt Lars Jacobi, yogainstruktör på Balance, visa vägen till en starkare kropp.

Jonathan Leijonberg  |  Publicerad 2013-07-11 08:00  |  Lästid: 2 minuter
Våga yoga!
Foto: Johan Marklund

Hur skiljer sig manlig och kvinnlig yoga åt?

Främst två saker. Yoga för män är mer pragmatisk och konkret – den upplevs inte som ”flummig”. Under passen beskrivs positionerna, och vilken funktion och effekt de har på oss. Till exempel: ”vi står nu i skulderstående, den här positionen påverkar bland annat vår sköldkörtel, som har en positiv effekt på matsmältningen”. Den andra skillnaden är tyngdpunkten på statiska positioner, något som män tenderar att vara rätt bra på. Statisk muskelträning är ett bra komplement till rörlig muskelträning. Utöver detta så utförs även ett antal rena ”stretchpositioner”, något som ofta är speciellt utmanande för oss män. 

Våga yoga!
Lars Jacobi, yogainstruktör på Balance. Foto: Johan Marklund

Måste man vara vig?

Nej, inte alls. Begränsad smidighet är en gemensam nämnare hos flera av deltagarna.

Vad kan yoga göra för mig?

Yoga för män ökar styrka och smidighet. Flera amerikanska elitidrottare använder yoga som ett sätt att balansera kroppen och på så sätt skapa bättre resultat. Ta exempelvis en tennispelare som använder sin kropp på ett visst sätt, där vissa muskler överbelastas medan andra inte används lika mycket. Man använder då yogan för att skapa en jämnare belastning och stärka de muskler och vävnader som inte används optimalt. 

Varför ses det som en kvinnlig träningsform?

Tidigare har yoga inte varit lika accepterat bland killar, troligen för att det inte har funnits en tävlingskomponent inblandat. Det kan ha gjort att män inte sett poängen med yoga, inte i samma utsträckning som kvinnor. Nu för tiden är det mer accepterat.
Det är bra eftersom män han mycket
att vinna på yoga.

Dela på Facebook
Tweeta