Krönika: Därför kommer AI inte att ta ditt jobb

... om du är villig att anpassa dig till den nya verkligheten.

Simon Beyer | Illustration: Getty Images  |  Publicerad 2023-05-03 11:18  |  Lästid: 3 minuter

Under de senaste typ 300 000 åren har vi människor varit unika genom vår förmåga att skapa en massa saker. Fotbollsföreningar, fine dining, konst, politiska manifest … Vi har byggt och skapat saker där det tidigare inte fanns någonting. Det har varit vår unique selling point

Vår en gång unika egenskap är inte längre unik. Samtidigt som du läser den här krönikan finns det artificiell intelligens, även känt som AI, som tolkar en röntgenplåt, skriver en sång, skapar en serietidning, prognostiserar vädret och svarar på ett mejl. Det är inte längre bara vi människor som har förmågan att skapa, även AI har den möjligheten i dag. Hur påverkar detta egentligen ditt liv och varför ska du bry dig? Tidigare har AI varit en del av våra liv, utan att vi tänkt på det. AI har räknat fram priset på dina flygbiljetter, avgjort vilka inlägg du ska se på Instagram och byggt ihop bilar. Tekniken har gjort våra liv lite bekvämare, utan att utgöra något reellt hot. I dag har AI utvecklats på ett sätt som gör att vi alla får se upp ifall vi vill behålla våra jobb på sikt.

Du känner säkert till ChatGPT, ett av många verktyg som skapats med hjälp av generativ AI. Detta är system som på egen hand kan skapa unik text baserad på den input du ger verktyget. Teknikskiftet, så kallad generativ AI, är antagligen det största som hänt sedan sociala medier blev en del av vår vardag. Än så länge är det tidiga dagar i utvecklingen, men entusiaster menar att generativ AI på sikt kommer att ändra sättet vi arbetar och hur vi interagerar med omvärlden.   

Så, till den stora frågan: Kommer ChatGPT att ta ditt jobb? Nej. Skönt va?

Kommer du att behöva anpassa dig till utvecklingen? Ja. Lite jobbigt.

Kan jag vara helt säker på att du inte kommer att bli av med ditt jobb på grund av effektiviseringar? Självklart inte. Det är också en av de viktigaste insikterna kopplat till utvecklingen – att ingen med säkerhet kan veta hur framtiden kommer att se ut. När vi däremot blickar bakåt i tiden kan vi konstatera att människan alltid lyckats anpassa sig till den nya tekniska utvecklingen. Ja, eller i alla fall de personer som varit öppna för nya möjligheter och som varit nyfikna och ödmjuka. 

Det vi behöver vara ödmjuka inför just nu är det faktum att det finns tekniska lösningar som kan göra delar av ditt jobb mer effektivt än vad du själv kan. Jag antar att du använder en miniräknare ifall du ska räkna ut ett lite svårare tal? Det gör jag också. Vi gör detta för att det sparar oss tid, tid som vi kan använda till mer värdeskapande saker än att tröstlöst försöka räkna ut vad (54 x 12)^4 faktiskt blir. Vårt förhållningssätt till generativ AI och annan teknik bör vara samma avdramatiserade förhållningssätt som du har till en miniräknare.   

Vad ska du och jag då göra med all den tid som frigörs när det skapas fantastisk teknik som kan skriva egna artiklar, måla egna konstverk och bygga våra hus? I svaret på den frågan finns faktiskt anledningen till att jag inte tror att du kommer att bli av med jobbet, så länge du är tillräckligt motiverad att anpassa dig. Generativ AI, miniräknare och andra tekniska lösningar är bra till mycket, men det finns en rad icke-digitala egenskaper som den inte har. Egenskaper som du och jag däremot besitter, och som vi kan fortsätta utveckla för att skapa värde. Att vara empatisk, ha social kompetens, diskutera abstrakta resonemang, konceptualisera och tänka strategiskt är några saker som
AI inte har kompetens att göra. Och kanske viktigast av allt: AI saknar möjligheten att vara kreativ och skapa innovation. 

Tiden som frigörs när generativ AI kan hantera delar av dina sysslor ska du i stället använda till att maximera din kapacitet inom icke-digitala områden. Fördjupa dig inom de områden som inte går att automatisera, acceptera att ditt arbete förändras och optimera möjligheterna att skapa värde i en värld som ständigt är i rörelse. Det som avgör ifall du får behålla ditt jobb är inte tekniken i sig, utan din förmåga att anpassa dig till en värld som hela tiden är i utveckling.

Simon Beyer är Partner på byrån Ingager, som hjälper några av världens största varumärken med digitala frågor. Han föreläser även om digital omställning och syns ofta som expert i media.

Dela på Facebook
Tweeta
Uppdaterad 2023-05-03 11:20